Mod stab (stabilizers)

25.000 

Với 25k để mod một chiếc stab – tại EA Gear sẽ được làm các bước:

  • Vệ sinh stab (nếu có)
  • Cân wire
  • Lube toàn bộ các phần (housing & wire)
  • Xử lý chuyên sâu cho từng loại đặc biệt (ví dụ stab Akko cần thêm một lớp băng tan quấn lên wire vì loại này khá nhỏ, cân wire + lube xong vẫn sẽ còn tiếng ticking)
Fanpage Send Message Instagram Call Us