Assem (lắp đặt) Bàn Phím Cơ

50.000 

Assem (lắp đặt) Bàn Phím Cơ, hay còn gọi là build bàn phím cơ là việc lắp các bộ phận rời rạc thành một chiếc bàn phím cơ custom hoàn chỉnh!

Fanpage Send Message Instagram Call Us