Tại sao lại chơi bàn phím cơ? Chỉ là bàn phím sao đắt vậy?

Tại sao lại chơi bàn phím cơ? Chỉ là bàn phím sao đắt vậy?

Vâng, đây vẫn là một câu hỏi được dân ngoại đạo hỏi khá nhiều! Sở dĩ các câu hỏi này được đặt ra không hề vô lý. Bàn phím cơ với nhiều người cũng chỉ là dụng cụng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Fanpage Send Message Instagram Call Us